IN-COMPANY cursussen worden volledig op maat ontwikkeld, zodat kan worden getraind binnen de eigen praktijk, cultuur en aan de hand van de ervaringen van de deelnemers.

Uw bedrijf is hiermee verzekerd dat de leerdoelen, de werkwijze en het materiaal optimaal aansluiten op uw wensen en dat op de beste wijze gebruik wordt gemaakt van de cursusuren. De IN-COMPANY cursus bestaat uit wekelijkse lessen gegeven in kleine groepen van minimaal vier en maximaal zes cursisten per groep; speciaal om een optimaal rendement van de cursus aan de deelnemers te kunnen garanderen.

Vanaf de eerste les stimuleert de docent de deelnemers om het geleerde direct in het praktijk toe te passen.

Stichting PRIKICHI kan de cursus geven binnen uw bedrijf of desgewenst op de locatie van uw keuze.

Meer informatie? Stuur ons een bericht