In-Company cursussen - Vertalen - Stagiaires

IN-COMPANY cursussen worden volledig op maat ontwikkeld, zodat kan worden getraind binnen de eigen praktijk, cultuur en aan de hand van de ervaringen van de deelnemers.

Uw bedrijf is hiermee verzekerd dat de leerdoelen, de werkwijze en het materiaal optimaal aansluiten op uw wensen en dat op de beste wijze gebruik wordt gemaakt van de cursusuren. De IN-COMPANY cursus bestaat uit wekelijkse lessen gegeven in kleine groepen van minimaal vier en maximaal zes cursisten per groep; speciaal om een optimaal rendement van de cursus aan de deelnemers te kunnen garanderen.

Vanaf de eerste les stimuleert de docent de deelnemers om het geleerde direct in het praktijk toe te passen.

Stichting PRIKICHI kan de cursus geven binnen uw bedrijf of desgewenst op de locatie van uw keuze.

Meer informatie? Stuur ons een bericht

VERTALEN

Een goede vertaling vereist niet alleen taalkennis, maar ook betrokkenheid bij het onderwerp.  Wij houden rekening met de lezer, de aard van de tekst en culturele verschillen. En bieden service op maat, zodat we snel en nauwkeurig aan al uw wensen kunnen voldoen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de spoedeisendheid of omvang van de opdracht kan een ander tarief gelden. E.e.a. wordt vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Documenten komen per e-mail bij ons binnen en worden door onze medewerkers bekeken, waarna u een nauwkeurige offerte / opdrachtbevestiging ontvangt.

Ons administratie beantwoordt uw vragen (via e-mail), houdt toezicht op het verloop van uw opdrachten en zorgt voor consistentie als het gaat om de voor u of uw bedrijf, specifieke terminologie. Uw documenten worden strikt vertrouwelijk behandeld en geheimhouding ervan is voor stichting PRIKICHI vanzelfsprekend.

Wij zijn sterk betrokken bij uw vertaalopdracht en zorgen ervoor dat de service afgestemd kan worden op uw wensen. U kan vertrouwen op de kwaliteit van ons vertaalwerk, maar het is mogelijk dat “men” de voorkeur geeft aan andere termen of een andere stijl dan die welke wij hebben gebruikt. In een dergelijk geval is uw feedback zeer welkom. Wij nemen de gewijzigde termen direct over om u een volgende keer nog beter van dienst te kunnen zijn.

Hebt u weinig tijd of bent u alleen geïnteresseerd in de globale inhoud van een tekst? In dat geval krijgt u een globale samenvatting van de inhoud toegezonden.

Heeft u met grote spoed een vertaling nodig? Wij streven ernaar een spoed vertaalproject tot 1.500 woorden te leveren binnen 5 werkdagen.

Tarief De prijs van een vertaling wordt berekend op basis van het aantal woorden van de brontaal.
Ons offerte voor vertalen van Nederlands (brontaal) naar Papiamento of Papiamentu (doeltaal) is per woord en exclusief BTW. Wij rekenen per opdracht (document) minimum 500 woorden. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de snelheid of de omvang van de opdracht, kan een ander tarief gelden. 

Betaling  U krijgt een Voorschot factuur, te betalen voordat wij met uw vertaling begint en een (Eind-) Factuur te betalen binnen 10 dagen na levering.

Hoe kunt u de vertaalkosten globaal berekenen? Wij baseren onze offerte voor een vertaling op het aantal woorden in de “brontaal” Nederlands,  d.w.z. het totale aantal woorden in het document / de documenten die vertaald moeten worden. De woordenaantallen worden automatisch berekend met behulp van de optie woorden tellen in MS Word. Het aantal woorden wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende prijs per woord. Op deze manier kunt u snel het budget berekenen dat u dient te reserveren voor uw vertaalproject. U dient rekening te houden met eventuele toeslagen als gevolg van specialisme.

Als u nog vragen hebt, dan kunt u ons een bericht sturen

Voorbereiding voor stagiaires via School / Academy