Onze cursussen zijn op niveau van het

Europees Referentiekader voor talen

CURSUS VOOR BEGINNERS

Stichting PRIKICHI biedt u 2 niveaus in 1 cursus, Niveus A 1 + A 2.

A1 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met
zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke
geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en
directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige
bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op
het gebied van diverse behoeften beschrijven. 

Groepscursus

Privécursus

CURSUS VOOR GEVORDERDEN

Niveau B1 "onafhankelijk gebruiker"

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.

Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.

Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.

Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. 

Cursus voor Gevorderden

CURSUS VOOR GEVORDERDEN 2

Niveau B2 "onafhankelijk gebruiker"

B2 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers 

mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan 
duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een 
standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Cursus voor Gevorderden